Strona główna » Chcę pomóc » Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% Twojego podatku na polską przyrodę. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby skutecznie chronić tę ostatnią ostoję trzech dużych drapieżników i żbika w Polsce. Działamy na rzecz ochrony polskich łosi. Stoimy na straży Puszczy Karpackiej. Prowadzimy działania na rzecz społecznej kontroli gospodarki leśnej i łowieckiej w Polsce.

Nasz zespół tworzą przyrodnicy, którzy codziennie pracują w terenie. Przekaż 1% Twojego podatku na Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze.

Na co przeznaczymy Twój 1% podatku?

1% Twojego podatku pomoże prowadzić działania na rzecz ochrony niedźwiedzi, wilków, rysi i żbików. Dzięki Twojemu wsparciu, działamy w terenie, zbierając dane, które pozwolą lepiej chronić polską przyrodę. Podejmujemy interwencje w terenie, angażujemy się w akcje na rzecz ochrony dzikich zwierząt.

Zgłosimy wnioski o utworzenie kolejnych stref ochronnych dla rzadkich gatunków ptaków – sóweczek, orlików krzykliwych i innych gatunków wymagających ochrony strefowej.

W 2019 roku będziemy kontynuować działania na rzecz utrzymania ochrony ścisłej wilka, objęcia ochroną gatunkową łosia oraz wykreślenia z listy gatunków łownych kilkunastu gatunków ptaków i ssaków. Jednocześnie nie zapominamy o zapewnieniu właściwej ochrony obszarowi projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Chcemy, aby na tym terenie powstał jak najszybciej Rezerwat “Reliktowa Puszcza Karpacka”, a do czasu jego  utworzenia działamy na rzecz ograniczenia gospodarki leśnej na tym obszarze. Podobne działania będziemy prowadzić w związku z postulowanym od wielu lat poszerzeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Będziemy nadal prowadzić inwentaryzację gatunków związanych z lasami pierwotnymi tzw. gatunków parasolowych i wnioskować o wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo fragmentów lasu z pozyskania drewna.

Wyposażymy naszych działaczy w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań terenowych i dalszych badań.

Zainicjujemy kolejne działania na rzecz rozwoju obszaru, na którym działamy.

Kto może przekazać 1% Podatku?

Wszystkie osoby rozliczające się przy pomocy deklaracji:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38

Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz

Nasz numer KRS: 0000 305072

W polu „Wnioskowana kwota” wpisujemy 1% należnego podatku, zaokrąglając
w dół do pełnych dziesiątek groszy

Zachęcamy do zakupu niezwykłego albumu w specjalnej cenie 39zł.

Dziękujemy

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Nowosiółki Dydyńskie 4,
37-743 Fredropol
KRS : 0000305072
NIP : 9522047732
REGON : 141415140
ING BANK ŚLĄSKI 71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

» Pobierz druk przelewu (PDF)

Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.