Przekaż 1% Podatku

grafika_pitformat_online_450x670px       grafika_pitformat_pobierz_450x670px

Przekaż 1% Twojego podatku na polską przyrodę. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby skutecznie chronić tę ostatnią ostoję trzech dużych drapieżników i żbika w Polsce. Działamy na rzecz ochrony polskich łosi. Stoimy na straży Puszczy Karpackiej. Prowadzimy działania na rzecz społecznej kontroli gospodarki leśnej i łowieckiej w Polsce.

Nasz zespół tworzą przyrodnicy, którzy codziennie pracują w terenie. Przekaż 1% Twojego podatku na Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze.

Na co przeznaczymy Twój 1% podatku ?

1% Twojego podatku pomoże prowadzić działania na rzecz ochrony niedźwiedzi, wilków, rysi i żbików. Dzięki Twojemu wsparciu, działamy w terenie, zbierając dane, które pozwolą lepiej chronić przyrodę Karpat.

Zgłosimy wnioski o utworzenie kolejnych stref ochronnych dla rzadkich gatunków ptaków – sóweczek, orlików krzykliwych i innych gatunków wymagających ochrony strefowej.

W 2018 roku będziemy kontynuować działania na rzecz ochrony obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Chcemy, aby na tym obszarze powstał jak najszybciej rezerwat „Reliktowa Puszcza Karpacka”, a do czasu jego  utworzenia działamy na rzecz ograniczenia gospodarki leśnej na tym obszarze. Podobne działania będziemy prowadzić w związku z postulowanym od wielu lat poszerzeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Będziemy nadal prowadzić inwentaryzację gatunków związanych z lasami pierwotnymi tzw. gatunków parasolowych i wnioskować o wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo fragmentów lasu z pozyskania drewna.

Wyposażymy naszych działaczy w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań terenowych i dalszych badań.

Zainicjujemy kolejne działania na rzecz rozwoju obszaru, na którym działamy.

Kto może przekazać 1% Podatku ?

Wszystkie osoby rozliczające się przy pomocy deklaracji:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38

Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz

Nasz numer KRS: 0000 305072

W polu „Wnioskowana kwota” wpisujemy 1% należnego podatku, zaokrąglając
w dół do pełnych dziesiątek groszy

Zachęcamy do zakupu niezwykłego
albumu w specjalnej cenie 39ZŁ.

Dziękujemy
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna

Zostań WOLONTARIUSZEM

W związku z prowadzonymi przez Fundację Dziedzictwo
Przyrodnicze wieloletnimi, interdyscyplinarnymi badaniami
przyrodniczymi w Puszczy Karpackiej Beskidu Niskiego,
Bieszczad i Pogórza Przemyskiego, poszukujemy
wolontariuszy na stanowisko badacz terenowy.